Aankoop/verkoop vastgoed

Niet alleen de prijs en juridische condities zijn essentieel bij succesvolle vastgoedtransacties. Ook timing is van groot belang. Het gefaseerd aankopen of verkopen van (maatschappelijk) vastgoed vraagt om visie en strategie op een gezonde vastgoedportefeuille. En om kennis van, en ervaring met, de specifieke dynamiek van de vastgoedmarkt. Q² is voorstander van een integrale aanpak bij uitbreiding of krimp, waarbij financieel belang niet de enige parameter is.  
 

Westlandseweg 40, Delft

Vastgoedportefeuille beoordelen
Grip op de vastgoedportefeuille en deskundig beheer is essentieel, zeker bij verwerving of vervreemding. Dus een deskundige analyse van de omvang, waarde en samenstelling van de portefeuille, met vragen als; om welke objecten gaat het, wat is de leegwaarde, marktwaarde, WOZ-waarde, huurwaarde, wat is de locatie, wat zijn de plannen qua gebiedsontwikkeling, past het object in de portefeuille, hoe zit het met de mogelijkheden tot verduurzaming? Kortom; analyseren, toetsen en waarderen. 

Strategie en aanpak
Q² zet zich 200% in om het traject van aankoop en verkoop, aan- of verhuur optimaal te laten verlopen. Van vaststelling van de portefeuillestrategie tot integraal advies over verwerving en vervreemding tot een proactieve aanpak en praktische begeleiding in het complete proces. Denk aan het voeren van onderhandelingsgesprekken, het opstellen van vastgoedexploitaties, verrichten van taxaties, het opstellen van koopovereenkomsten, etc. Op basis van uw behoefte bepalen wij onze aanpak als partner in vastgoedadvies en -management. Daar waar nodig schakelen wij met specialisten uit ons netwerk.  
Wilt u ervaren wat de toegevoegde waarde van Q² is voor optimaal aan- en verkoopbeleid en -realisatie binnen uw organisatie? Maak een afspraak met oprichter Vincent Quist en bel 06 177 506. Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden. 

 

X-Ray studentenhuisvesting Delft

Techniekmuseum Delft (foto: léon van woerkom)

Strategie en aanpak
Q² zet zich 200% in om het traject van aankoop en verkoop, aan- of verhuur optimaal te laten verlopen. Van vaststelling van de portefeuillestrategie tot integraal advies over verwerving en vervreemding tot een proactieve aanpak en praktische begeleiding in het complete proces. Denk aan het voeren van onderhandelingsgesprekken, het opstellen van vastgoedexploitaties, het verrichten van taxaties, het opstellen van koopovereenkomsten, etc. Op basis van uw behoefte bepalen wij onze aanpak als partner in vastgoedadvies en -management. Daar waar nodig schakelen wij met specialisten uit ons netwerk.  

Wilt u ervaren wat de toegevoegde waarde van Q² is voor optimaal aan- en verkoopbeleid en -realisatie binnen uw organisatie? Maak een afspraak met oprichter Vincent Quist en bel 06 17 75 60 12. Hij vertelt u namens Q² graag meer over de mogelijkheden.