Professioneel vastgoedmanagement

Strategisch, tactisch en operationeel management van (maatschappelijk) vastgoed, gericht op optimaal rendement, dat zou de focus van iedere vastgoedeigenaar moeten zijn. Waarbij optimaal rendement zich allang niet meer beperkt tot de aspecten ‘hoogste financiële winst’ en ‘opbrengst’. Winst en opbrengst waren wellicht ooit de belangrijkste waarden in vastgoedmanagement. Maar tegenwoordig is optimaal rendement ook onlosmakelijk verbonden met (gebruikers)tevredenheid, duurzaamheid, innovatie, toekomstbestendigheid, etc. 

 

Het nieuwe stadskantoor van Delft

Het nieuwe stadskantoor van Delft

Multidisciplinair en integraal
De maatschappij verandert, is continu in beweging. En dat heeft uiteraard effect op vastgoed. En dus ook op de exploitatie. Bij het effectief en efficiënt managen van de vastgoedportefeuille komen vele componenten samen; juridisch, commercieel, managerial en financieel. Een multidisciplinaire aanpak, die vraagt om een integrale benadering, gebaseerd op een gefundeerde vastgoedstrategie. En dus om vastgoedprofessionals die het klappen van de zweep kennen. En die vanuit uw behoefte ondersteuning bieden in het managen van de complete vastgoedportefeuille. Van strategisch advies en beleid tot de operationele inrichting van de processen en het verdelen van taken en werkzaamheden.
 

Opschalen met Q²
Als beheerder van (maatschappelijk) vastgoed loopt u wellicht tegen vraagstukken aan waarop u intern geen antwoord kunt vinden. Dan is het tijd voor de professionals van Q². Ervaren en deskundige aanpakkers, die op alle onderdelen van het proces kunnen worden ingezet, waarbij uw vraag en uw belang centraal staan. We werken doelgericht naar het vooraf gedefinieerde eindresultaat en laten de daden en resultaten voor zich spreken. 

Wilt u eens sparren met vastgoedprofessionals over de ontwikkeling en het beheer van uw portefeuille? Wilt u de mogelijkheden van vastgoedmanagement optimaal benutten? Bel 06 17 75 06 12 en maak een afspraak met Vincent Quist en/of een van de andere vastgoedprofessionals van Q².