Integrale gebiedsontwikkeling

Publieke, private en particuliere belangen komen samen in deze vorm van ruimtelijke ordening en ontwikkeling van een gebied. Met integraal gebiedsgericht beleid, waarbij het vooral gaat om de invulling van een maatschappelijke opgave, niet slechts een ruimtelijke opgave. Om die reden is de visie en ruimtelijk beleid van de (lokale) overheid niet leading in gebiedsontwikkeling, maar ligt de focus op breed draagvlak en participatie van marktpartijen en belanghebbenden, zoals bewoners en gebruikers. 
 

Gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft

Ontwikkelingsproces
In ruimtelijke ordening is de rol van de overheid van oudsher voorschrijvend en regulerend met wet- en regelgeving, plannen, beheer en toetsing. Gezien het integrale karakter van gebiedsontwikkeling, de veranderende rol van de overheid en de gedeelde verantwoordelijkheid van betrokken partijen in de realisatie van de maatschappelijke opgave is er sprake van een procesmatige totaalaanpak. Van initiatief naar voorbereiding, van realisatie naar gebruik. Een langdurig, intensief en veelal complex proces, met een gezamenlijke stip op de horizon; optimale ontwikkeling van landschappelijke, maatschappelijke en economische aspecten.
 

Particulier opdrachtgeverschap Delft

De Marlot - Delft

Gebiedsontwikkeling met een Q
Onze professionals van Q² Vastgoedadvies en -management kunnen u in iedere fase van het proces van gebiedsontwikkeling ondersteunen en versterken. Van strategisch advies tot projectmanagement, van haalbaarheidsstudies tot operationele ondersteuning.  Heeft u behoefte aan onafhankelijke gespecialiseerde ondersteuning? Wilt u kennismaken en sparren met een of meerdere professionals van Q²? Bel 06 17 75 06 12 en maak een afspraak met oprichter Vincent Quist.