Toekomstbestendig vastgoed

Verduurzaming van vastgoed heeft de toekomst; letterlijk en figuurlijk. Duurzame nieuwbouw is slechts een deel van het antwoord op de vraag naar verduurzaming. Heroriëntatie op de vastgoedportefeuille is noodzakelijk in deze tijd waarin duurzaam, toekomstbestendig vastgoed geen vraag meer is, maar een must. Verantwoordelijke exploitatie vraagt zowel om duurzame nieuwbouw als kritische beoordeling van het bestaand vastgoed met hergebruik, transitie, renovatie en verduurzaming als speerpunten. 
 

Duurzaam ≠ energieneutraal
Energieneutraal bouwen of renoveren en energiezuinig vastgoed - bij voorkeur ‘nul op de meter’- is uiteraard een zeer belangrijke component in verduurzaming. Wat Q² betreft moet het vraagstuk van verduurzaming echter in breder perspectief worden gezien. Naast gunstige energieprestaties moet de focus ook liggen op: 

  • Flexibel gebruik: het pand kan ‘meebewegen’ met de behoeften van zowel de huidige als toekomstige gebruikers. Een multifunctioneel gebouw, waarin  verschillende functies en gebruikers zijn verenigd, past zeer goed bij die flexibilisering.
  • Gezond gebruik: het welzijn van de gebruikers is essentieel en komt de werkprestaties en het terugdringen van verzuim ten goede. Dus dat betekent dat er extra aandacht moet worden besteed aan verwarmen en koelen, luchtverversing en luchtvochtigheid, licht en akoestiek. Het binnenklimaat, het onderhoud en de reiniging zijn essentiële componenten in vastgoedbeheer geworden. Het gebouw is niet langer leading, de gebruikerstevredenheid en -gezondheid zijn centraal komen te staan.
  • Ontsluiting. Goede bereikbaarheid is essentieel, en dan gaat het niet alleen om snelwegen, maar zeker ook om openbaar vervoer en fietspaden.

Renovatie en revitalisatie
Vanzelfsprekend komt niet al het bestaande vastgoed in aanmerking voor het transitieproces van renovatie en revitalisatie. Het is een samenspel van factoren op basis waarvan de investering voor verduurzaming lonend mag worden geacht. 

Wilt u weten wat de status is en de mogelijkheden zijn van uw vastgoedportefeuille? Onze professionals van Q² ondersteunen u graag in het screenen van en adviseren over de toekomstbestendigheid van uw vastgoed. Bel 06- 17 75 06 12 of mail naar info@qwadraat.nl.