Vastgoed advies / beleid 

Ervaring, inzicht, kwaliteit en (juridische) kennis vormen de basis van gedegen maatwerkadvies en beleid door Q², waarbij wij acteren op het snijvlak van strategische, tactische en operationele doelstellingen. De verschuiving van operationeel gebouwbeheer naar strategisch vastgoedbeheer, in een complexe veranderende maatschappelijke context vraagt om specialistisch advies en beleid. Daarbij is uw behoefte bepalend voor onze inzet.  
 

Uw Q² (beleids-)adviseurs
De adviseurs van Q² zijn ervaren professionals, die als geen ander de vastgoedmarkt kennen. Juridisch, planologisch, commercieel of financieel; wij hebben onze voetsporen in de branche verdiend. Naast inhoudelijke kennis hebben we een frisse, onafhankelijke benadering en zijn we sterk in het verhelderen van uw vraag, ambities en doelstellingen. Op basis van deze input en een analyse van de situatie maken we een vertaling naar resultaatgericht advies. Het adviseren en begeleiden van (complexe) vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten staat centraal, hetgeen hand in hand gaat met het in beweging brengen, ontwikkelen en vormgeven van (werk)processen binnen vastgoedorganisaties. 
 

Vastgoedgerelateerd
Herbestemming van vastgoed, renovatie, gebiedsontwikkeling, terugtredende overheid, verduurzaming, complexe verwerving of vervreemding van vastgoed, analyse van de vastgoedportefeuille, integraal vastgoedmanagement, schaalvergroting, innovatie; een greep uit de trends en ontwikkelingen die effect hebben op deskundig portfoliomanagement. De complexiteit en veelomvattendheid van de vraagstukken vraagt om de inzet van onze deskundige verbinders en krachtige vernieuwers. Vanzelfsprekend met hart voor de vastgoedbranche. 

Bent u op zoek naar deskundige (beleids-)adviseurs met ervaring in de uitdagende wereld van (maatschappelijk) vastgoed? Bel Vincent Quist van Q² op 06 17 75 06 12, stuur een e-mail naar info@qwadraat.nl of maak gebruik van het contactformulier.