Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Bestemmingsplan Watertorengebied - Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee ligt, op de locatie van de voormalige watertoren, een sporthal. Deze hal, De Watertoren, is verouderd en zal worden gesloopt. Het vraagstuk nieuwbouw, gebruik en locatie leidt al jaren tot discussie tussen inwoners, politieke partijen en de gemeente. De gemeente wil in het Watertorengebied een nieuwe sporthal realiseren, met een onderliggende parkeergarage. Rondom de hal worden – mede om de bouw van de sporthal te bekostigen - 34 woningen gerealiseerd, waarvan 15 CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
  In september 2019 heeft de Raad van State het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan Watertorenterrein vernietigd op het punt van de stikstofcompensatie. De gemeente heeft daarna een onderzoek gedaan naar stikstofcompensatie en aanvullende maatregelen genomen om te voldoen aan de opdracht van de Raad van State.

Q2 is ingeschakeld door de gemeente als projectleider gebiedsontwikkeling/locatie-ontwikkeling. Doel van de opdracht was het herziene bestemmingsplan vastgesteld te krijgen. Dit is gelukt op 28 januari 2021, toen de gemeenteraad het bestemmingsplan Watertoren heeft vastgesteld. Vanaf 15 februari 2021 stond gedurende 6 weken beroep open bij de Raad van State tegen dit besluit. Tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze procedure loopt nog. Q2 verwacht in het 1e kwartaal van 2022 de zitting en in het 2e kwartaal de uitspraak van de RvS.

De aanbestedingsprocedure voor dit project was al in 2016 doorlopen en er was een contract met BAM als aannemer vastgesteld. Dit contract heeft Q2 namens de gemeente in 2020 ontbonden en de rechten van BAM zijn door de gemeente overgenomen. De overeengekomen prijzen waren, na al die jaren, niet meer realistisch. Als projectleider begeleidt Q2 ook de voorbereidende werkzaamheden naar een nieuwe aanbestedingsprocedure en wordt het DO (definitief ontwerp) naar TO (technisch ontwerp) uitgewerkt.