Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Techniekmuseum Delft

Na het vertrek van Techniekmuseum Delft naar een van de gebouwen van de TU Delft kwam het pand aan de Ezelsveldlaan 61 in 2008 leeg te staan. Het monumentale pand met industrieel karakter was eigendom van de gemeente Delft en zou in eerste instantie worden verkocht en hergebruikt als dansschool en partycentrum. Een bestemming die echter op weerstand stuitte van omwonenden. Uiteindelijk heeft het pand tot 2013 leeggestaan. In 2012 is het Rijksmonument verkocht aan architectenbureau cepezed. Zij hebben het pand getransformeerd voor hun eigen huisvesting, maar ook als verzamelgebouw voor creatieve bedrijven onder de naam C2. 

De verkoop, transformatie en herstemming van het pand passen zowel in het gemeentelijk beleid als in de dynamische ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt. Q² heeft namens de gemeente Delft de onderhandelingsgesprekken gevoerd met Cepezed en was verantwoordelijk voor het opstellen van de koopovereenkomst en afronding van de notariële afhandeling. Dus de begeleiding van het verkoopproces voor de gemeente van A tot Z. Dat wil zeggen inclusief bestuurlijke afstemming én afstemming met omwonenden.