Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Van Armamentarium (Legermuseum) naar ArsenaalDelft

Het Legermuseum was vanaf 1986 gevestigd in een monumentaal gezichtsbepalend complex aan de Korte Geer in Delft. Reeds vanaf de 17e eeuw werd de locatie gebruikt als opslagplaats voor artillerie. Het Legermuseum werd in 2013 echter samengevoegd met het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg, waardoor het complex in Delft na de verhuizing geen rijksdoel meer diende. Het Rijksvastgoedbedrijf focust zich volledig op vastgoed dat wordt ingezet voor rijksdoelen en richt zich op verkoop als het gaat om overtollig vastgoed. Om die reden is het complex in 2013 te koop gezet.

Het Rijksvastgoedbedrijf was verantwoordelijk voor de verkoopprocedure, de overeenkomst en de transactie. Vanzelfsprekend moest de iconische architectonische en cultuurhistorische waarde van het complex bewaard blijven voor de stad Delft, dat was een gegeven voor plannen van herontwikkeling | hergebruik. Er is door het Rijk in de procedure van verkoop en herbestemming nauw samengewerkt met de gemeente Delft, omdat het wijzigen van de bestemming en het verlenen van vergunningen de verantwoordelijkheid van de gemeente Delft was. Aspecten die van groot belang waren voor de plannen van potentiële kopers. 
Namens de gemeente heeft Q² opgetreden als projectleider voor de herbestemming van het voormalig Armamentarium. Een samenwerking tussen Rijk en gemeente die in juni 2015 tot een succesvolle verkoop van het complex aan Driestar B.V. heeft geleid. Cepezedprojects, projectontwikkelaar gelieerd aan cepezed architecten, nam eind 2014 samen met Driestar het initiatief voor herontwikkeling van het complex tot een hotel annex restaurant en zalencentrum. Gekozen is voor de naam ArsenaalDelft, een verwijzing naar de historische bestemming van het complex.