Professionalisering vastgoedbedrijf gemeente Haarlemmermeer

Een brede opdracht, vrijwel gelijk aan de vraag van de gemeente Delft. Echter in tegenstelling tot de opdracht bij de gemeente Delft kon Q² bij de gemeente Haarlemmermeer vanaf de basis starten met een nieuwe organisatiestructuur en de implementatie van nieuw beleid. Tevens diende het vastgoedmanagement te worden verbeterd (vanuit 'basis op orde'). Een project waar Q² sinds mei 2016 met veel enthousiasme haar professionele toegevoegde waarde op loslaat. 

Q² heeft o.a. bijgedragen aan:

  • Opstellen huurbeleid
  • Opstellen verkoopbeleid
  • Opstellen integraal accommodatieplan
  • Invoeren kostprijsdekkende huur
  • Inzichtelijk maken vastgoedinformatie
  • Het doorvoeren van financiële vastgoedinformatie
  • Implementatie beleid
  • Opstellen organisatiestructuur
  • Invulling personele posities (selecteren en coachen)