Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Studentenhuisvesting X-RAY Röntgenweg - Delft

Delft kampt, net als overige studentensteden, met een tekort aan studentenhuisvesting. Om die problematiek terug te dringen zijn DUWO, specialist in huisvesting van studenten, en de gemeente Delft samen opgetrokken in de realisatie van 521 studentenwoningen in de gebiedsontwikkeling Spoorzone, oftewel Nieuw Delft. Een groene, hoogwaardige, goed bereikbare omgeving in de nabijheid van de TU-campus. Eind 2014 zijn de eerste woningen opgeleverd. Een mijlpaal voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft; de studenten waren de eerste bewoners die zich vestigden in het nieuwe stadsgebied.

De gemeente heeft ervoor gekozen de grond in erfpacht uit te geven aan DUWO. Al met al een complexe vastgoedtransactie, inclusief het opstellen van bijbehorende documenten en overeenkomsten, volledig begeleid door Q² uit hoofde van de gemeente Delft.