Etta Palmstraat - Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer heeft in de zomer van 2016 een voormalig GGZ pand aangekocht aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp. In het pand zijn 39 sociale huurwoningen voor spoedzoekers (o.a. dakloze inwoners) en statushouders gerealiseerd.

Q² heeft namens de gemeente de aankoop van het pand begeleid in het kader van de wettelijke taakstelling van de gemeente. Het beheer van het pand is vervolgens opgezet in samenwerking met vastgoedbeheerder Camelot. Het aanbod van maatschappelijk vastgoed wordt door de gemeente Haarlemmermeer nauwlettend gevolgd in verband met de taakstelling en de schaarste aan huisvestingslocaties. Q² heeft namens de gemeente gesprekken gevoerd met interne beleidsafdelingen voor een juiste afstemming en de onderhandelingen gevoerd met Camelot.
De gemeente heeft het pand verhuurklaar gemaakt en extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Aansluitend zijn er inloopavonden voor buurtbewoners georganiseerd en is er een begeleidingsgroep voor buurtbewoners, bewoners, politie en betrokkenen opgericht. Dit alles om de intrek van de nieuwe bewoners zo soepel mogelijk te laten verlopen en deze kwetsbare doelgroepen maximaal te ondersteunen bij het integreren en participeren in onze samenleving.