Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Staalweg - Delft

Met het vertrek van het ambtelijk apparaat is de voormalig stadswerf van de gemeente aan de Staalweg 1 en omliggend gebied beschikbaar gekomen. Het gaat om het gebied bij de A13 (afrit Delft) en is onderdeel van de locatie Delftse Poort. 

De gemeente Delft heeft gekozen voor transformatie van het gebied De Staal, passend bij de gemeentelijke ambities. Dus complete transformatie/ gebiedsontwikkeling. Kenmerkend voor deze gebiedsontwikkeling en tender is het feit dat de gemeente geen strakke kaders heeft bepaald. Marktpartijen zijn uitgenodigd om met een plan te komen voor een compleet nieuwe invulling van het gebied Staalweg. Een plan wat uiteraard moet passen bij de ambities van de stad, wat alle aanwezige kansen optimaal benut en moet zorgen voor een welkome entree naar het gebied Delftse Poort. 

Q² heeft de verkoopstrategie bepaald en geeft nu uitvoering aan die gekozen verkoopstrategie. Dit is een tender met twee selectiefasen, waarbij de creativiteit aan de markt is gelaten. 

Naast het uitdenken van de procedure en het vormgeven (m.n. opstellen van de documenten voor de tender) heeft Q² ook, samen met externe adviseurs, de bijbehorende  juridische documenten opgesteld. Daarnaast is Vincent Quist lid van de selectiecommissie.