Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Stadion- en gebiedsontwikkeling Excelsior

Voetbalclub Excelsior Rotterdam heeft ambitieuze bouwplannen. Volgens de projectplannen zal het huidige stadion ingrijpend worden verbouwd en uitgebreid naar in totaal 6500 zitplaatsen; 2000 meer dan in de huidige situatie. Bovendien wil men in het complex extra maatschappelijke en commerciële voorzieningen realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van sport en gezondheid. Daarnaast zullen er op de hoeken van het nieuwe stadion vier appartementengebouwen verrijzen, met in totaal 400 woningen. Behoud van de groene omgeving van het stadion is een belangrijk uitgangspunt bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het Rotterdamse college staat in de basis positief tegenover de plannen. Er wordt door een ontwikkel- en bouwteam hard gewerkt aan een uitgebreid stedenbouwkundig plan, dat de basis vormt voor een aangepast bestemmingsplan.  

Q2 is door de gemeente Rotterdam ingeschakeld om het proces van het sluiten van de (grond)overeenkomsten in goede banen te leiden, waaronder ook de grondwaardering.