Projecten

Specialist op het gebied van vastgoed & management

Fort van Hoofddorp

Dit fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam: een verdedigingslinie bestaande uit forten, dijken en sluizen. Het idee achter deze linie was een eventuele vijand op afstand van de stad Amsterdam te houden, door delen van het omliggende land onder water te zetten. De bouw van de Stelling vond plaats tussen 1880 en 1914, maar het geheel is nooit actief als verdedigingswerk gebruikt. De Stelling van Amsterdam staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Het fort was gemeentelijk eigendom, en in de loop van de jaren steeds verder in verval geraakt. Sinds 2010 is er actief nagedacht over herbestemming van het bijzondere bouwwerk. Dit proces verliep echter uiterst moeizaam. Partijen (gemeente en geïnteresseerden) kwamen onderling niet uit financiering en herbestemming.
  Q² is door de gemeente Hoofddorp ingeschakeld om dit vastgelopen proces vlot te trekken en te komen tot een passende oplossing voor het complex, met draagvlak van alle betrokken partijen. Een oplossing van restauratie, renovatie en herbestemming, die uiteraard ook recht moest doen aan de cultuurhistorische waarden van het fort. De initiators en belanghebbenden hebben zich verenigd in de Stichting Fort van Hoofddorp. Q² stond vanuit de gemeente garant voor de gesprekken, onderhandelingen en de verkoop van het fort aan de stichting. Dankzij de verkoop is de stichting verantwoordelijk geworden voor het onderhoud en de exploitatie van het Werelderfgoed. Sinds de grootschalige renovatie (2018-2020) verzorgen zij verschillende (culturele) activiteiten. Bovendien is er een restaurant gevestigd in het fort.

Vincent Quist van Q² heeft vanuit de gemeente Haarlemmermeer subsidiegesprekken gevoerd met de provincie Noord-Holland en de Stichting Fort van Hoofddorp. Dankzij het verstrekken van subsidie hebben partijen financieel bijgedragen aan de realisatie van deze bijzondere ontmoetingsplek op een historische locatie.