Professionalisering vastgoedbedrijf gemeente - Delft

De economische recessie, terugtredende overheid en maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot gevolg dat Rijks- en lokale overheden flink hebben bezuinigd, o.a. op de vastgoedportefeuille. Ingrepen werden met name doorgevoerd vanuit operationeel beheer, met een scope vanuit sec financieel belang. De overheid draagt echter ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, in een maatschappelijk landschap in beweging. En dat vraagt niet alleen om korte termijn winst en verkoop, maar om professionalisering van het gemeentelijk vastgoedmanagement. 

Sinds 2010 heeft Q² de gemeente Delft ondersteund in dit transitieproces. Dit heeft ertoe geleid dat de scope is verbreed van operationeel naar strategisch en tactisch vastgoedbeheer. Een ongoing proces, waardoor de gemeente Delft zich, als het gaat om de professionalisering van het vastgoedmanagement, bij de landelijke koplopers mag scharen. Een positie waar de gemeente uiteraard zeer trots op is.

Q² heeft o.a. bijgedragen aan:

  • analyse van de vastgoedportefeuille
  • opzetten van strategisch vastgoedbeleid
  • tactische vertaling van dat beleid
  • professionalisering van het operationeel beheer
  • verbetering van het rendement van de vastgoedportefeuille, ook vanuit maatschappelijk belang
  • het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak voor deze transitie