Huisvesting statushouders (Delft en Haarlemmermeer)

De huisvesting van statushouders, een door het Rijk opgelegde taakstelling, vraagt om een gemeentelijke creatieve benadering van huisvestingsvraagstukken. In een toch al krappe woningmarkt, zeker voor studenten en starters, is het lastig manoeuvreren. Q² staat zowel de gemeente Delft als Haarlemmermeer terzijde in het verkennen van de mogelijkheden, het benutten van intergemeentelijke samenwerking, het proces van zoeken, selecteren, onderhandelen en het realiseren van -tijdelijke- oplossingen. 

Delft -statushouders, starters en studenten

In een gemeentelijk kantoorpand aan de Van Bleyswijckstraat nummer 93 zijn 46  eenkamerwoningen gerealiseerd, plus een aantal gemeenschappelijke ruimtes. De woonunits voor de huisvesting van studenten, starters en twintig jonge statushouders zijn medio 2017 opgeleverd. Professioneel vastgoedbeheerder Villex verzorgt in opdracht van de gemeente het beheer en de uitgifte. Q² heeft de gemeente ondersteund bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het huisvesten van de statushouders, het uitdenken van het concept en vervolgens het zoeken naar een geschikte partner en aansluitend het voeren van de onderhandelingen met Villex.

Inhaalslag Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2016 een fikse inhaalslag gemaakt met de realisatie van woningen voor statushouders. Dankzij een combinatie van huisvestingsprojecten van particuliere initiatiefnemers, het transformeren van panden zonder woonbestemming aan de Lutulistraat en Binnenweg, de aankoop en het voorbereiden op verhuur van een voormalige pand van GGZ inGeest heeft de gemeente een grote stap gezet in het behalen van haar taakstelling.